Ο ήλιος με διαφορετικά μοτίβα

Ο ήλιος με διαφορετικά μοτίβα Το σχέδιο με τον ήλιο είναι σχεδιασμένο με διαφορετικά μοτίβα γραμμών ανά περιοχή (πλάγιος τοίχος και γωνίες) και το παιδί πρέπει να ταυτίσει τα μοτίβα της εικόνας με εκείνα που υπάρχουν στο κάτω μέρος της σελίδας και να ζωγραφίσει το σχέδιο με τα αντίστοιχα χρώματα. Μοιραστείτε με φίλους000

Το καρπούζι με διαφορετικά μοτίβα

Το καρπούζι με διαφορετικά μοτίβα Το σχέδιο με την φέτα καρπουζιού είναι σχεδιασμένο με διαφορετικά μοτίβα γραμμών ανά περιοχή (καρό με τελίτσες , κάθετες διακεκομμένες και οριζόντιες γραμμές) και το παιδί πρέπει να ταυτίσει τα μοτίβα της εικόνας με εκείνα που υπάρχουν στο κάτω μέρος της σελίδας και να ζωγραφίσει το σχέδιο με τα αντίστοιχα χρώματα. Μοιραστείτε με φίλους000

Το παγωτό-χωνάκι με διαφορετικά μοτίβα

Το παγωτό-χωνάκι με διαφορετικά μοτίβα Το σχέδιο με χωνάκι παγωτό είναι σχεδιασμένο με διαφορετικά μοτίβα γραμμών ανά περιοχή (κυματιστές , ευθείες , πλάγιες γραμμές , καρό και πλέγμα από τελείες ) και το παιδί πρέπει να ταυτίσει τα μοτίβα της εικόνας με εκείνα που υπάρχουν στο κάτω μέρος της σελίδας και να ζωγραφίσει το σχέδιο με τα αντίστοιχα χρώματα. Μοιραστείτε με φίλους000

Ο κάβουρας με διαφορετικά μοτίβα

Ο κάβουρας με διαφορετικά μοτίβα Το σχέδιο με το καβούρι είναι σχεδιασμένο με διαφορετικά μοτίβα γραμμών ανά περιοχή (πλάγιες διακεκομμένες γραμμές , πλέγμα από τελίτσες και ψαροκόκκαλο) και το παιδί πρέπει να ταυτίσει τα μοτίβα της εικόνας με εκείνα που υπάρχουν στο κάτω μέρος της σελίδας και να ζωγραφίσει το σχέδιο με τα αντίστοιχα χρώματα. Μοιραστείτε με φίλους000

Τα ψάρια με διαφορετικά μοτίβα

Τα ψάρια με διαφορετικά μοτίβα Το σχέδιο με τη γυάλα και τα ψάρια είναι σχεδιασμένο με διαφορετικά μοτίβα γραμμών ανά περιοχή (κυματιστές και οριζόντιες διακεκομμένες γραμμές και καρό ) και το παιδί πρέπει να ταυτίσει τα μοτίβα της εικόνας με εκείνα που υπάρχουν στο κάτω μέρος της σελίδας και να ζωγραφίσει το σχέδιο με τα αντίστοιχα χρώματα. Μοιραστείτε με φίλους000

Αντιγράφω τον αστερία

Αντιγράφω τον αστερία Το παιδί καλείται να αντιγράψει τον αστερία από το επάνω πλέγμα στο κενό πίνακα ενισχύοντας έτσι τις οπτικοκινητικές του δεξιότητες καθώς και την ικανότητα να ζωγραφίζει μόνο του αντικείμενα Μοιραστείτε με φίλους000

Διακρίνω και ομαδοποιώ τις φάλαινες

Διακρίνω και μετράω τις φάλαινες Το παρόν φύλλο εργασίας περιέχει έξι φάλαινες και το παιδί καλείται να τις ομαδοποιήσει ανά κατεύθυνση γράφοντας πόσες κοιτούν αριστερά και πόσες δεξιά. Μοιραστείτε με φίλους000

Διακρίνω και μετράω τους ήλιους

Διακρίνω και μετράω τους ήλιους Το παρόν φύλλο εργασίας περιέχει πολλούς ήλιους ‘ανακατεμένους’ μεταξύ τους . Το παιδί καλείται να διακρίνει τα σχήματα και αφού τα μετρήσει να γράψει το σύνολο στο τετράγωνο . Μοιραστείτε με φίλους000