Λογοθεραπεία για παιδιά

Τι είναι η λογοθεραπεία; Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση και την θεραπεία των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας, συγκεκριμένα τις διαταραχές του προφορικού και του γραπτού λόγου, της ομιλίας, της φωνής και της κατάποσης. Ο λογοθεραπευτής χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες και επιστημονικές κλινικές υπηρεσίες στοχεύει στην εδραίωση της επικοινωνίας λέκτικής ή μη. Συγκεκριμένα ο λογοθεραπευτής μπορεί να παρέμβει θεραπευτικά στις παρακάτω διαταραχές: Διαταραχές άρθρωσης και φωνολογικές διαταραχές

δείτε

δείτε

Εργοθεραπεία παιδιού

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την μελέτη των λειτουργικών ενασχολήσεων/ έργων του ατόμου, στους τομείς της αυτoσυντήρησης, της παραγωγικότητας και του ελεύθερου χρόνου, του εντοπισμού των δυσλειτουργικών στοιχείων και της εξειδικευμένης εργοθεραπευτικής παρέμβασης με σκοπό την κατάκτηση του ανώτερου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς του ατόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής ανάληψη των λειτουργικών ρόλων της ζωής του. Συγκεκριμένα ο εργοθεραπευτής μπορεί να παρέμβει θεραπευτικά στις

δείτε

δείτε

Μαθησιακές δυσκολίες και αντιμετώπιση

Η συχνότητα της διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών στην χώρα μας αυξάνεται ακολουθώντας τα διεθνή δεδομένα. Παλαιότερα τα ποσοστά των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα επί του γενικού πληθυσμού κυμαίνονταν μεταξύ 3% με 5%, ενώ σήμερα έχουν φτάσει διεθνώς έως και 20%(Bush, No Child Left Behind), Γεώργιος Δ. Σιδερίδης, Ελληνική Κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV). Με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες εννοούμε μια ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην απόκτηση και την

δείτε

δείτε

Ψυχολογική στήριξη παιδιού

Με τον όρο ψυχολογική στήριξη εννοούμε την Συστηματική προσέγγιση του ατόμου με σκοπό την ανάληψη της προσωπικής του ευθύνης για την αντιμετώπιση των θεμάτων που τον απασχολούν. Η προσέγγιση του ατόμου μπορεί να γίνει είτε με θεραπεία ατόμου ή ζευγαριού ή οικογένειας ή ομάδας. Μέσα από τη θεραπεία αυτή ο θεραπευόμενος προσπαθεί να κατανοήσει τη θέση του και τη συμμετοχή του στις ομάδες (συστήματα) που έχει επιλέξει να ανήκει (οικογένεια,

δείτε

δείτε

Συμβουλευτική γονέων και οικογένειας

Ο ρόλος των γονιών είναι από τους δυσκολότερους (αν όχι ο δυσκολότερος) ρόλους στον οποίο καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε. Πόσες φορές δεν έχουμε αγανακτήσει με τα παιδιά και τον τρόπο που συμπεριφέρονται μέσα και έξω από το σπίτι αλλά και με τα δικά μας ξεσπάσματα, γεγονότα που οδηγούν σε ένταση και εξουθένωση των μελών της οικογένειας. Η συμβουλευτική γονέων έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους γονείς να βρουν τον κατάλληλο- για

δείτε

δείτε